باتری در خودروهای برقی

باتری در خودروهای برقی

باتری درخودروهای برقی نقشی مهم را ایفا می کند. ظرفيت و مقدار جريان دو فاکتور مشخصه باتري ها هستند. ظرفيت، مقدار انرژي ذخيره شده در باتري است و به فاکتورهاي زيادي وابسته هستند که مهمترين آنها عبارتند از:

  1. سطح يا اندازه فيزيکي صفحاتي که توسط اکتروليت پوشيده مي شوند
  2. وزن و مقدار مواد در صفحات 
  3. تعداد صفحات و نوع جدا کننده بين آنها 
  4. مقدار الکتروليت و جرم مخصوص آن 
  5. سن باتري 
  6. شرايط سلول – مقدار رسوب در ته سلول 
  7. دما 
  8. حد ولتاژ پاييني 
  9. نرخ دشارژ

شايد تنها ضعف خودرو برقي باتري هاي آن باشد، به علت چگالي کم انرژي ذخيره شده در باتري بايد از تعداد زيادي باتري استفاده نمود که وزن خود را افزايش داده انرژي اضافه اي براي حمل اين وزن مصرف مي شود و مسافت پيموده شده در مقايسه با خودروهاي احتراقي کمتر است همچنين شارژر اين باتري ها زمان برخواهد بود هزينه بالايي نيز صرف خريد باتريها خواهد شد اگر باتري هاي مناسبي براي خودرو ساخته شود که مشکلات فعلي را نداشته باشد يقيناً خودروهاي با موتور احتراق داخلي کنار گذاشته مي شوند.

انواع باتری

باتری اکثر خودروهای برقی که امروزه تولید می‌شوند از نوع لیتیوم- یون هستند. هرچند باتری‌های لیتیومی اغلب به خاطر ظرفیت زیاد و چگالی انرژی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی عمر مفید و دوام آنها محدود است و این مساله از عمده عواملی است که هزینه‌های ساخت و تولید خودروی برقی را بالا برده است. تحقیقات برای استفاده از ترکیبات دیگری از لیتیوم مانند فسفات ‌آهن - لیتیوم و لیتیوم - تیتانات برای حل مشکل دوام و عمر باتری‌ها در جریان است.

انواع دیگر باتری‌های مورد استفاده در خودروی برقی عبارتند از:

باتری های اسیدی که هنوز در بسیاری از مدل‌های خودروی برقی استفاده می‌شود. هزینه‌های اولیه کمتری نسبت به بقیه باتری‌ها دارد و افزایش توان خروجی با اضافه کردن تعداد باتری‌ها به سادگی قابل انجام است.

باتری نیکل–کادمیم

باتری نیکل– هیدرید فلز

باتری نیکل-آهن

استفاده از چندین نوع باتری نیز در حال تحقیق و بررسی است. مانند:

باتری روی-هوا

باتری نمک مذاب

باتری روی-برم

باتری اکسایش‌کاهش وانادیم