بزودی خودروی برقی تحویل وزارت صنعت می‌شود

بزودی خودروی برقی تحویل وزارت صنعت می‌شود

 

محمد فرهادی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو اظهار داشت: باید ارتباط خوبی بین دانشگاه و صنعت وجود داشته باشد به طوری که بتوان از توانمندی‌های جامعه دانشگاهی در حوزه صنعت استفاده کرد.

وی افزود: ورود خودروهای هیبریدی به عرصه حمل و نقل یکی از موفقیت های ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود که در این زمینه دانشگاه تا دو سال آینده خودروی هیبریدی را تحویل وزارت صنایع می دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: قرار است که کار پژوهشی خودروی برقی در دانشگاه امیرکبیر و کار پژوهشی کل صنعت خودرو در دانشگاه تهران صورت بگیرد.

فرهادی با بیان “قرار بر این شده که دانشگاه‌ها ارتباط بیشتری در حوزه آب و برق داشته باشند”، گفت: اساتید دانشگاهی قرار است که فرصت مطالعاتی خود را در شرکت‌ها بگذرانند که این مساله نیز می‌تواند موجب ارتقاء صنعت آب و برق شود.