تنها با ۱۰ خودرو برقی می توان از انتشار ۶۰ کیلوپوند دی اکسیدکربن جلوگیری کرد.

تنها با ۱۰ خودرو برقی می توان از انتشار ۶۰ کیلوپوند دی اکسیدکربن جلوگیری کرد.

برنامه جدید کاهش گازهای گلخانه های ناسا نشان می دهد تنها با ۱۰ خودرو می توان از انتشار ۶۰ کیلوپوند دی اکسیدکربن جلوگیری کرد. این نتایج ۱۰ برابر بهتر از تصورات ناسا بود.
در صفحه اول مجله تغییر جهانی آب و هوای ناسا آمد که شورولت در تحقیقی درباره راه حل های احتمالی کاهش گازهای گلخانه ای شرکت کرد. اجرای آزمایشی آن نشان داد که چگونه می توان تنها با ۱۰ راننده خودرو برقی ۶۰ هزار پوند دی اکسید کربن ذخیره کرد.
برنامه جدیدکاهش گازهای گلخانه ای جدید ناسا نشان می دهد که تنها با ۱۰ خودروی برقی می توان نتایجی به دست آوریم که ۱۰ برابر بهتر از تصورات قبلی درباره تاثیر خودروهای برقی بر محیط زیست است. آنچه که مهندسان ناسا در مرکز فضایی کندی(Kennedy) انجام دادند در زیر می آید.
طبق آزمایشات اولیه، نتایج بهتر از تصور محققان است. نتایج از آنچه تا به حال دیده شده است ۱۰ بار بهتر است. هدف ناسا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان ۱۲٫۳ درصد تا سال ۲۰۲۰ است. در واقع، تمام آژانس های فدرال، فرمان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از ریاست جمهوری دریافت کرده اند. با این نتایج که تنها با استفاده از اتومبیل های برقی به دست آمد ، ناسا امیدوار است به آسانی به این هدف برسد چرا که با توجه به اظهارات فرانک کلاین از دفتر توسعه پایدارکندی ، بزرگترین چالش برای کاهش گازهای گلخانه ادارات، رفت و آمد کارمندان فدرال است. البته خودروهای برقی گاز گلخانه ای تولید نمی کنند و به عقیده کلاین این چیزی است که آژانس انتظار دارد کارمندان متوقف کنند.
مرکز فضایی ده کارمند دارد که در این برنامه شرکت می کنند. آنها به رایگان خودروهای برقی خود را در مرکز شارژ می کنند و با استفاده از آنها رفت و آمد می کنند. البته آنها هر روز اسنادی را مبنی بر مسافت طی شده و شرایط در جاده ها پر می کنند.
کلاین می گوید: آنچه ما به دنبالش هستیم اتصالات کاملا برقی است. خودرو ترکیبی چندان متفاوت از خودروهای بنزین سوز نیست. اگر از خودرو برقی استفاده کنید بازده واقعی را خواهید دید. ما میخواهیم به وضعیت کاملا برقی برسیم.