توليد برق ارزان بوسيله اتانول در خودروهاي برقي

توليد برق ارزان بوسيله اتانول در خودروهاي برقي


نيسان در حال تحقيق بر روي ايده اي است که مي تواند سوخت هاي معمول را به انرژي الکتريکي تبديل کند که براي شارژ باطري بسيار کار آمد است.

7 يا 8 سال گذشته خبرهايي حاکي از ايده استفاده از اتانول طبيعي بعنوان سوخت خودروها در دنياي خودرو حسابي سر و صدا کرد. حال با فروکش کردن اين تب و تاب خبري، نيسان دوباره ايده استفاده از اتانول طبيعي را به شکلي کارآمد تر مطرح کرده است.

در اين سيستم، هيدروژن از سوخت هاي مختلف مانند اتانول يا گاز طبيعي بدست مي آيد و در سلول سوختي ابداعي نيسان با اکسيژن هوا واکنش نشان داده و اين واکنش به توليد برق و بخار آب مي انجامد که باعث شارژ باطري خودرو و خروج بخار آب از اگزوز مي شود.

بر اساس برآورد هاي نيسان، اين تکنولوژي قادر به تامين انرژي لازم براي طي 600 کيلومتر خواهد بود که رقمي بيشتر از خودروهاي برقي فعلي و قابل مقايسه با خودروهاي بنزيني و ديزلي به حساب مي آيد.

در اين سيسنم اتانول طبيعي در باک خودرو ذخيره شده و پس از خروج از باک وارد مدار شده و به يک دستگاه تبديل کننده وارد مي شود که اتانول را به هيدروژن تبديل مي کند.
اکسيژن خالص وارد سلول سوختي ابداعي نيسان به نام (SOFC (Solid Oxide Fuel-Cell مي شود که در نهايت با توليد برق، زمينه شارژ باتري خودرو را فراهم مي آورد. اين سيستم خودروهاي الکتريکي را از توقف به  منظور شارژ خودرو بي نياز مي کند.

از طرف ديگر نياز به استخراج پيچيده هيدروژن و ايجاد ايستگاه هاي شارژ هيدروژن (مانند تکنولوژي رايج سلول سوختي) نيز وجود ندارد.

با توجه به فرايند توليد اتانول طبيعي که از ذرت و نيشکر بدست مي آيد، استراليا کشور مناسبي براي فراگير شدن اين ايده است، زيرا در اين کشور مزارع ذرت و نيشکر به وفور يافت مي شود.

نيسان اميدوار است که بتواند اين سيستم را در کشورهاي آمريکاي شمالي و جنوبي و آسيا نيز گسترش دهد.
در واقع استفاده از اتانول بسيار ايمن تر از استفاده از هيدروژن يا بنزين است.

البته از نکات منفي اين ايده فراگير نبودن سوخت اتانول طبيعي است که در صورت تحقق اين سيستم، نيسان بايد چاره اي براي آن بيانديشد، براي مثال طبيعتا استخراج اتانول از طريق کشاورزي در کشورهاي خشک و کم آب آسان نخواهد بود.

اما نيسان تاکيد مي کند که استفاده از اتانول و اين تکنولوژي در مجموع بسيار ارزانتر از ساير روش هاي استفاده از منابع تجديد پذير تمام مي شود.

در صورت تحقق اين ايده، نيسان گام بزرگي در صنعت خودروسازي خواهد برداشت و عملکرد و کارايي خودروهاي الکتريکي را بهبود خواهد بخشيد.