طراحی سوپر خودروی هیبریدی توسط دانش آموزان

طراحی سوپر خودروی هیبریدی توسط دانش آموزان

به نظر می‌رسد دانش اموزان امروزی در حال و هوایی متفاوت از ما در حال کار و تلاش هستند و فعالیت و کارهایی انجام می‌دهند که ما در سن و سال آنان به فکرمان هم نمی‌رسید که نمونه آن طراحی و توسعه یک خودرو مسابقه ای است که دانش آموزان مرکز فنی آیندهوون و دانشگاه علوم کاربردی Fontys موفق به ساخت آن شده اند.

این خودرو که دارای لقب IM01 است با سرمایه گذاری شرکت InMotion motorsport ساخته شده است که دارای فناوری‌های روز بسیار چشمگیر است.
یکی از مهم ترین نکات این خودرو مسابقه ای، استفاده از چهار موتور الکتریکی درچهار چرخ است که نیروی گرفته شده را به یک موتور دوار با فناوری مزدا و فلیکس وانکل منتقل کرده تا خودرو به حرکت درآید.

طبق اظهارات تیم InMotion motorsport بهره وری این خودرو در حدود ۶۰ درصد( بدین معنی که ۶۰ درصد از قدرت بالقوه از سوخت به انرژی مکانیکی مفید تبدیل می‌شود) که ممکن است کم به نظر برسد ولی جالب است بدانید که به طور متوسط یک موتور احتراق داخلی دارای بهره وری در حدود ۲۵ درصد است.

به هر حال به مرحله تولید رسیدن این پروزه به عواملی همچون پول، زمان و پشتکار نیاز دارد هر چند این تیم در نظر دارد تا این خودرو را در رقابت‌های سال ۲۰۱۷ لامانش شرکت دهد که به هر حال آرزو بر جوانان عیب نیست.