ظرفيت باتري‌ خودرو برقي با کاغذ چند برابر ميشود

ظرفيت باتري‌ خودرو برقي با کاغذ چند برابر ميشود


استفاده از ماده کاغذ‌مانند در توليد باتري‌ها، موجب افزايش چند برابري انرژي ارائه‌شده به خودروهاي برقي مي‌شود؛ اين ماده از نانوفيبرهاي سيليکوني اسفنج‌مانندي ساخته شده که بيش از 100 برابر نازک‌تر از موي انسان هستند.


آندهاي باتري يون‌-ليتيم معمولي، با استفاده از فويل‌هاي مسي پوشيده‌شده از ترکيبي از گرافيت، نوعي افزودني رسانا و اتصالگر پليمري ساخته مي‌شوند.


با اين حال چون برخي مواد ديگر، کارآيي بهتري نسبت به گرافيت دارند، دانشمندان به دنبال استفاده از ساختارهاي جديد با هدف افزايش انرژي باتري‌ها هستند.


ساختار نانوفيبرهاي اين ماده اسفنج‌مانند و استفاده از آن در توليد باتري‌، امکان داشتن صدها بار چرخه انرژي بيشتر، بدون آسيب‌ديدن جدي و در نتيجه افزايش ظرفيت باتري‌ها را فراهم مي‌کند.


جزئيات اين دستاورد علمي در مجله Nature Scientific Reports منتشر شده است.