فروش خودروهای برقی در بازار چین طی ماه ژانویه ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.

فروش خودروهای برقی در بازار چین طی ماه ژانویه ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.

جدیدترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد فروش خودروهای برقی در بازار چین طی ماه ژانویه به ۶ هزار و ۲۶۰ دستگاه رسیده که نسبت به ۱۵ هزار و ۲۷۵ دستگاه فروخته شده در ژانویه ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.

به گزارش کلین تکنیکا، به این ترتیب سهم بازاری خودروهای برقی به ۲۵/ ۰ درصد کاهش یافت. این در شرایطی است که سهم بازاری خودروهای برقی در ژانویه ۲۰۱۶بالغ‌بر ۴۵/ ۱ درصد بود. در ماه ژانویه گروه خودروسازی پکن توانست ۲۶ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، سایک موتور ۲۳ درصد از سهم بازار خودروهای برقی را به دست آورد و ژیانگلینگ موتورز ۱۸ درصد از سهم بازار را کسب کرد. دولت چین هدف فروش ۲ میلیون دستگاه خودرو دارای سوخت غیرفسیلی را تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده است. با توجه به این مساله که در سال ۲۰۱۶ یک میلیون دستگاه از این نوع خودروها فروخته شد، دولت برای دستیابی به این هدف نیازمند فروش سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو است.