مشکل خودروهای برقی با تصفیه آب اقیانوس حل می شود!

مشکل خودروهای برقی با تصفیه آب اقیانوس حل می شود!

محققان روشی جدید برای نمک زدایی آب اقیانوس طراحی کرده اند که در آن لیتیوم تولید می شود. آنها تصمیم دارند از این روش برای تولید باتری خودروهای الکتریکی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برای آنکه بتوان خودروهای برقی را گسترش داد به مخزن کلانی از لیتیوم نیاز است تا بتوان باتری های لیتیوم یونی ساخت. این در حالی است که استخراج لیتیوم از معادن با چالش روبرو شده است.

اما به نظر می رسد دانشمندان راه حلی عجیب برای این مشکل یافته اند. به عقیده آنان استفاده از انرژی اقیانوس ها راحت تر از استخراج از معدن است! درهمین راستا آنها روشی برای نمک زدایی آب طراحی کرده اند که با استفاده از یک چارچوب فلزی طبیعی هنگام نمک زدایی آب اقیانوس مولکول های لیتیوم یون را جذب می کنند. این چارچوب فلزی دارای ساختاری  اسفنج مانند با خلل و فرج های بسیار ریز است.

 این روش تمایل غشای سلول برای خشک کردن و حمل یون را تقلید می کند. به این ترتیب پس از تولید آب آشامیدنی، لیتیوم  از آن جدا می شود.

البته ایده استخراج لیتیوم چندان تازه نیست، اما بسیار کارآمدتر است و به حفظ محیط زیست کمک بیشتری می کند. جالب آنکه در این روش نیازی به استفاده از مواد شیمیایی خطرناک نیست. بلکه باتری سازان به جای استخراج و به کارگیری ذخایر معدنی، باید از فیلترهای مناسب استفاده کنند.

علاوه برآٖن با کمک این روش می توان از آب های حاوی آلودگی بهینه تر استفاده کرد. حتی می توان از آب دور ریز حوزه های تولید گاز شیل لیتیوم به دست آورد.

البته قبل از به کارگیری عمومی این روش، باید مطالعات بیشتری انجام شود.