معرفي باتري خودروهاي برقي

معرفي باتري خودروهاي برقي


در فن‌آوري خودروهاي برقي باتري يکي از نقش‌هاي مهم را بر عهده دارد. عواملي چون ظرفيت باتري، عملکرد باتري، دوام باتري، طول عمر، چگالي انرژي، چگالي توان، حساسيت نسبت به دما، زمان شارژ و قيمت از شاخصه‌هاي مهم انتخاب باتري مي‌باشد.

باتري بسياري از خودروهاي برقي که امروزه توليد مي‌شوند از نوع ليتيوم-يون هستند. اگرچه باتري‌هاي ليتيومي اغلب به خاطر ظرفيت زياد و چگالي انرژي مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي عمر مفيد و دوام آنها محدود است و اين مسئله از عمده عواملي است که هزينه‌هاي ساخت و توليد خودروي برقي را بالا برده است. تحقيقات براي استفاده از ترکيبات ديگري از ليتيوم مانند فسفات‌آهن-ليتيوم و ليتيوم-تيتانات براي حل مشکل دوام و عمر باتري‌ها در جريان است.

انواع ديگر باتري‌هاي مورد استفاده در خودروي برقي عبارتند از:

باتري اسيدي که هنوز در بسياري از مدل‌هاي خودروي برقي استفاده مي‌شود. هزينه‌هاي اوليه کمتري نسبت به بقيه باتري‌ها دارد و افزايش توان خروجي با اضافه کردن تعداد باتري‌ها به سادگي قابل انجام است.
باتري نيکل–کادميم
باتري نيکل– هيدريد فلز
باتري نيکل-آهن