مقایسه خودروهای برقی و خودروهای احتراق داخلی

مقایسه خودروهای برقی و خودروهای احتراق داخلی

شاید شما هم با این سوال روبه رو شده باشید که استفاده از کدام یک از خودروها (برقی- احتراق داخلی) به صرفه تر است؟ کدام بر دیگری برتری دارد؟ در این مقاله به مقایسه این خودروها می پردازیم و مزایا و معایب هر کدام را بیان می کنیم.

مقایسه راندمان

جهت ارزیابی بین دو خودرو سطح جاده ای کلیه مراحل از تبدیل نفت خام تا نیروی ایجاد شده در چرخ ها باید در نظر گرفته شود.برای محاسبه راندمان کلی در خودرو های الکتریکی باید راندمان تبدیل نفت خام که باعث تولید برق می گردد نیز زدر نظر گرفته شود .قدرت ورودی یک خودروی الکتریکی حاصل دو منبع است،منبع قدرت ذخیره شده و دیگری منبع قدرت وابسته.قدرت ذخیره شده در طی حرکت از یک واحد ذخیره سازی انرزی تامین می شود.قدرت تحویل داده شده توسط یک باتری از طریق واکنش الکترو شیمیایی،یا قدرت به دست آمده از یک تکه ذغال سنگ توسط سوزاندن آن،مثال هایی از قدرت ذخیره شده می باشند.قدرت وابسته به شکل غیر مستقیم از مواد خام به دست می آید.

قدرت وابسته توسط منبع آن تنها در اولین مرحله به سیستم،وارد می شود.با این حال قدرت ذخیره شده را می توان در هر مرحله ای اضافه کرد.هر مرحله راندمان و کارایی خود را بر اساس ورودی به آن مرحله و خروجی تحویل داده شده به مرحله بعدی،محاسبه می کند.

راندمان هر مرحله باید بر اساس قدرت ورودی و خروجی آن محاسبه شود.راندمان می تواند بر اساس تکنولوژی به کار رفته در هر مرحله تنوع بالایی داشته باشد.

یک مقایسه نمونه ای راندمان بین خودرو الکتریکی و خودروی احتراق داخلی را می توان بر اساس مراحل تولید قدرت در هر خودرو توسط جدول زیر نشان داد.بر اساس این جدول می توان بیان داشت که راندمان کلی خودرو الکتریکی در مقایسه با خودروی احتراق داخلی قابل قیاس است.

 

مقایسه آلایندگی

سیستم حمل و نقل در برگیرنده یک سوم کل مصرف انرژی است و به دلیل تولید الودگی کربنی از منابع اصلی آلایندگی محیطی به حساب می آید.انجمن و سازمان انرژی آمریکا چنین مطرح ساخته است که اگر 10درصد خودرو های سراسر جهان از نوع خودروها با میزان آلایندگی صفر درصد(خودرو های برقی)باشند،آنگاه آلایندگی های هوا در حدود 1میلیون تن در سال کاهش می یابد و 60میلیون تن گاز دی اکسید کربن گلخانه ای نیز حذف خواهد شد با برقی کردن 100درصد خودرو های احتراقی یعنی جایگزینی هر خودروی احتراقی با یک خودروی الکتریکی نتایج زیر حاصل میشود:

1-دی اکسید کربن هوا که به گرم شدن جهانی مرتبط است،به نصف کاهش می یابد

2-اکسیدهای نیتروژن (یک گاز گلخانهای و عاملگرم شدن کره زمین )نیز به آهستگی بر اساس استاندارد های کاربردی مربوط به مواد متصاعد شونده تحت نظارت دولت از بین خواهد رفت

3-زائدات نفتی کاهش می یابد چرا که خودروهای الکتریکی به نفت و سوخت نیازی ندارند

4-خودرو های الکتریکی باعث کاهش آلودگی صوتی می شود چرا که آرام تر از خودروها احتراق داخلی کار می کنند

5-آلودگی حرارتی خودروهای احتراق داخلی با افزایش خودرو های الکتریکی کاهش خواهد یافت

6-دی اکسید سولفور حاصل از فرایند سوخت خودرو های احتراق داخلی که به باران اسیدی مربوط میشود نیز به آهستگی کاهش می یابد.

 

مقایسه هزینه تولید

هزینه مالی اولیه تولید خودرو های الکتریکی نسبت به خودرو های احتراق داخلی به دلیل فقدان فرصت و امکان تولید انبوه آن بیشتر است البته این تفاوت هزینه شاید در ابتدا بدین صورت باشد ولی هزینه مالی تولید خودرو های الکتریکی با افزایش حجم تولید کاهش خواهد یافت هزینه و قیمت خودرو های الکتریکی به دلیل قیمت باتری به کار رفته از هزینه مالی خودروهای احتراق داخلی بیشتر است.

مبدل قدرت الکتریکی نیز گران است ولی هزینه طول عمر و کارکرد کلی سالیانه یک خودروی الکتریکی کمتر از یک خودروی احتراق داخلی(هزینه خرید سوخت که با توجه به افزایش قیمت روزبه روز بنزین و مصرف بیشتر این خودروها،هزینه تعمیر و نگه داری،هزینه سرویس های ماهیانه و...) است که نسبت هزینه اولیه برای ساخت خودروی الکتریکی به هزینه مصرف و کارکرد سالیانه آن به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است چون کسی که با هزینه بالا شروع به ساخت خودروی الکتریکی میکند به دلیل مطمئن تر و نیازمند حفظ و نگهداری کمتر خودرو های الکتریکی باعث کاهش چشم گیر هزینه های کارکرد سالیانه این خودروهاست و همین موضوع آن را نسبت به خودروهای احتراق داخلی مناسب تر نشان میدهد