نتيجه مطالعه در مورد پتانسيل بالاي استفاده از خودروهاي برقي در انگليس

نتيجه مطالعه در مورد پتانسيل بالاي استفاده از خودروهاي برقي در انگليس


بيش از نيم ميليون از مردم انگليس نمي دانند که پتانسيل استفاده از خودروي برقي را دارند.

بر طبق تحقيقي که توسط موسسه Go Ultra Low در مورد پتانسيل بالاي استفاده از خودروهاي برقي در انگليس انجام شد، مشخص شد که بيش از نيم ميليون از مردم انگليس آمادگي لازم براي استفاده از خودروي برقي را دارند.
اين مطالعه نشان مي دهد که بيش از 98 درصد رانندگان انگليس سفرهاي زير 100 مايل دارند و نيمي از اين تعداد هم مسافت طي شده شان کمتر از 15مايل است.
مشخصا اگر رانندگان نيازهاي خود را با دقت بيشتري بررسي کنند سهم بازار انگليس از 1.4درصد به 20 درصد مي رسد.


طبق آخرين گزارشات 71000 نفر از دارندگان خودروهاي برقي تا به امروز براي خريد خودروهاي پلاگين هيبريدي درخواست کمک مالي دولتي خود را ثبت کردند.
دولت با همکاري بخش صنعت خودروسازي به بررسي طرز فکر بيش از 2000 راننده انگليسي پرداخته تا ببيند که چگونه در طي زمان خواسته هاي جديدشان براي خريد خودرو دچار تحول شده است. اين تحقيق در واقع عادات و دغدغه هاي خريداران خودروهاي جديد و خودروهاي قديمي را با هم مقايسه کرده است تا بتواند دارندگان خودروهايي را که خودروي برقي برايشان مناسب تر است را تشخيص بدهند.

بيش از نيمي از افراد مورد بررسي سفرهايي کمتر از 15مايل در روز دارند و 98درصد از افراد هم سفرهاي کمتر از 100مايل در روز دارند. مسافت 100مايل در واقع مناسب براي خودروهاي تمام برقي و خودروهاي پلاگين هيبريدي است. اين مطالعه همچنين نشان داد که خريداران خودرو در لحظه خريد دومين و يا چندمين خودرو خود، در مقايسه با اولين خريد خود، به کاهش هزينه هاي جاري خودرو و هزينه سوخت آن توجه بسيار نشان مي دهند. حدود 80درصد از اين تعداد علاقه داند که خودرويشان را با استفده از قسط هاي ماهيانه بپردازند. علاوه بر اين 12در صد از خريداران خودروهاي جديد هزينه هاي مصرفي کلي ماهانه مانند سوخت و بيمه و سرويس را در لحظه خريد خودرو در نظر مي گيرند.

 

خودروهاي برقي با توجه به هزينه سوخت و هزينه تعمير و نگهداري بسيار پايين، پارکينگ هاي رايگان و معافيت از پرداخت ماليات، گزينه بسيار خوبي براي انگليسي ها است. اين مطالعه نشان مي دهد که تا کنون هيچ گاه در انگليس پتانسيل خريد خودروهاي برقي به اين مقدار بالا نبوده است.