نتيجه مطالعه صورت گرفته روي خودروهاي برقي

نتيجه مطالعه صورت گرفته روي خودروهاي برقي


به گفته محققان اين دانشگاه انرژي مورد نياز براي شارژ چنين خودروهايي از طريق سوزاندن زغال سنگ به دست مي آيد که اين امر مي تواند تا 4 برابر ميزان کربن دي اکسيد موجود در هوا کره زمين را  افزايش دهد که حتي بيشتر از ميزان CO2 توليدي توسط گازوئيل است.

به گفته پرفسورجوليان مارشال نويسنده اين مقاله بسياري از طرفداران محيط زيست به دليل احتراق موتورهاي با سوخت فسيلي آن ها را پاک مي دانند حال آن که بخش عمده اي از فناوري هاي نويني که آن ها را پاک مي دانيم بارها براي محيط زيست مضرتر است.

طبق يک مطالعه صورت گرفته توسط آکادمي ملي علوم ايالات متحده از آن جايي که 39% انرژي مورد نياز براي شارژ خودروهاي برقي از طريق سوزاندن زغال سنگ به دست مي آيد مي توان انتظار داشت مرگ و مير ناشي از آلودگي هواي توليدي توسط اين محصولات بيشتر از نمونه هاي مرسوم سوختي باشد. البته گفته مي شود استفاده از گاز طبيعي براي توليد برق مورد نياز باتري اين خودروها ميزان مرگ و مير آن ها  را تا نيمي کاهش مي دهد. همچنين تامين اين انرژي از طريق منابع تجديد پذيري همچون باد، آب و خورشيد آمار تلفات زيست محيطي وابسته به آن را تا يک سوم کم تر مي کند.