وضعیت بازار خودروی برقی تا سال 2023

وضعیت بازار خودروی برقی تا سال 2023

به نظر شما بازار خودروهای برقی در سال های آینده به چه صورت است؟ آیا باید به آینده ی این خودروها امیدوار بود؟

 

پیش بینی شده بازار خودروهای الکتریکی، چه نوع هیبریدی و چه نوع ۱۰۰ درصد الکتریکی آن، از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری خواهد داشت. این میزان از ۱۰ بیلیون دلار به ۱۸ بیلیون تخمین زده شده است. تقاضا برای اینورت و مبدل های انرژی الکتریکی در بخش اتوماسیون و کنترل صنعتی با سرعت قابل توجهی در حال رشد است. بنابراین چنین بازاری فرصت های جدیدی برای کسانی که در بخش الکتریکی متخصص هستند و با خودروهای الکتریکی آشنایی دارند،ایجاد می کند تا موجبات پیشرفت سیستم های انتقال قدرت الکتریکی را فراهم آورند.

هر خودروی الکتریکی حداقل به یک موتور الکتریکی نیازمند است، که ممکن است این تعداد به دو یا سه عدد هم برسد. هریک از این موتورها به یک اینورتر برای دادن قدرت به آن نیاز دارد. بازار اینورترخودروهای الکتریکی متنوع است و رونق دارد. اندازه ی اینورترها از چند وات تا چند کیلو وات متغیر است و گستردگی برنامه های کاربردی خودروهایی الکتریکی از چرخه های الکتریکی گرفته تا خودروهای سواری، بازرگانی و نظامی نرخی بی سابقه دارد.

در حال حاضر، اینورترها در نور وسایل الکتریکی هم چون دوچرخه های الکتریکی رایج هستند و تا سال ۲۰۲۳ نیز در شهرهای بزرگ صنعتی رایج خواهد ماند. تا سال ۲۰۲۳ اینورتر ها و مبدل ها در خودروهای سواری در حجم بالا تولید خواهد شد.