وضعیت تولید خودروهای برقی در کشور

وضعیت تولید خودروهای برقی در کشور

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از بررسی آخرین وضعیت تولید و استفاده از خودروهای برقی در کشوردر جلسه هفته جاری کمیسیون متبوعش خبرداد.

اسماعیل جلیلی با اشاره به دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درهفته جاری از بررسی آخرین وضعیت تولید و استفاده از خودروهای برقی درکشوردرجلسه هفته جاری کمیسیون متبوعش خبرداد.

نماینده مردم مسجد سلیمان، هفتگل و لالی درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بهینه از انرژی که قانون هدفمندی یارانه ها نیز آن را مورد توجه قرار داده است، افزود: رویکرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ورود به مجموعه فناوری‌های که سوخت کمتری استفاده می کنند بوده از این رو بررسی شیوه تولید و استفاده از ماشین‌های برقی درکشور موضوع مورد بررسی دراین کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خواهد بود.

 

رونق استفاده از ماشین‌های برقی و بهبود وضعیت زیست محیطی

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید براینکه رونق استفاده از ماشین‌های برقی برای بهبود وضعیت زیست محیطی کشور ضروری است،تاکید کرد: تسهیل در تولید خودروهای برقی با توجه به منافع بسیاری که برای کشور به همراه دارد،باید در اولویت دولت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر تولید خودروهای برقی در کشور رخ نداده، گفت: واردات خودروهای برقی درکشور صورت گرفته از این رو امید است با انجام مطالعات و کارهای پژوهشی بتوانیم در تولید این نوع خودروها خودکفا شویم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با تاکید براینکه تلاش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای برقی کردن خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی است،تصریح کرد: دراین راستا اولویت برقی کردن خودروها با ناوگان حمل و نقل عمومی است.

منبع: خانه ملت