ویدئو تسلا موتور آینده ی خودروهای برقی

ویدئو تسلا موتور آینده ی خودروهای برقی

ایلان ماسک در حال تغییر دادن دنیا و نگارش آینده با تولیدات پیشرفته تکنولوژیک از باتری های پر ظرفیت تا خودرو تسلا و اسپیس ایکس می باشد.