پهنه‌بندی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران

پهنه‌بندی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، مصطفی نوروزی محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: در این تحقیق با فرض اینکه تعداد خودروهای برقی موجود در تهران ۲ هزار خودرو باشد به برآورد تعداد، اندازه و مکان ایستگاه های شارژ خودروهای برقی مورد نیاز در تهران پرداخته شده است.

وی افزود: در تحقیق انجام شده در واحد علوم و تحقیقات، استفاده همزمان از منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در ایستگاه های شارژ خودروهای برقی بر اساس وضعیت بومی و با تاکید بر کلانشهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

محقق واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد: جانمایی ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در نقاطی صورت گرفته که دارای تابش مستقیم و متمرکز خورشید بوده و سرعت باد حداقل ۰.۲ کیلومتر بر ساعت باشد.

نوروزی با بیان اینکه در این تحقیق، توان مورد نیاز برای شارژ هر خودرو حدود ۲۵ کیلووات برآورد شده است، خاطرنشان کرد: زمان مورد نیاز برای شارژ هر خودرو به عواملی نظیر نوع باتری، توان ماشین و سطح ولتاژ ایستگاه شارژ بستگی دارد.

تحقیق «تعیین تعداد، اندازه و مکان ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در شهر تهران با توجه به نفوذ منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی» در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی نوروزی دانشجوی دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات به راهنمایی دکتر فرامرز فقیهی انجام شده است.