پورشه شبکه ایستگاه های شارژ سریع می سازد

پورشه شبکه ایستگاه های شارژ سریع می سازد

به نظر می رسد پورشه قصد دارد رقابت خود با تسلا را گسترش بدهد و علاوه بر تولید ابرخودروی الکتریکی، ایستگاه های شارژ سریع نیز بسازد.

درهمین راستا کلاوس زلمر مدیر شرکت پورش در آمریکال شمالی اعلام کرده این شرکت مشغول تکمیل شبکه ای از ۵۰۰  ایستگاه شارژ سریع در آمریکا تا پایان ۲۰۱۹ است. از این تعداد ۳۱۱ ایستگاه کنار بزرگراه ها و ۱۸۹ مورد دیگر نیز کنار نمایندگی خودروها ساخته می شود.

 برای شارژ فقط به توقفی کوتاه نیاز است. سیستم شارژ به گونه ای است که در کمتر از ۲۰ دقیقه ۸۰ درصد باتری شارژ می شود.