چرا خودروهاي برقي مهم هستند؟

چرا خودروهاي برقي مهم هستند؟


در مورد گرماي جهاني و نقش بي‌چون‌وچراي خودروهاي با سوخت فسيلي در اين مهم ديگر بحثي وجود ندارد لذا ازاين‌جهت دنيا بايستي به سمت جايگزين کردن سوخت‌هاي فسيلي با سوخت‌هاي پاک حرکت کند، از طرف ديگر ما شاهد آن هستيم که هزينه‌هاي نگهداري خودروهاي الکتريکي و هيبريدي کمتر از خودروهاي فسيلي است و همچنين شاهد آن هستيم که دولت براي خريد خودروهاي الکتريکي و هيبريدي وام‌هاي قابل‌توجهي را به مردم مي‌دهد (بيشتر در امريکا اين وام‌ها توسط دولت فدرال پرداخت مي‌شود) از طرف ديگر ما شاهد آن هستيم که در درازمدت هزينه‌هاي خودروهاي هيبريدي و الکتريکي بسيار کمتر از خودروهاي فسيلي است (تنها 4000 دلار طي پنج سال صرفاً به خاطر تفاوت قيمت سوخت‌ها).

بنابراين براي نجات جهان از پديده گرماي جو و همچنين کاهش هزينه هاي جاري خود بهتر است خودروهاي الکتريکي و يا هيبريدي بخريد.

در ضمن جالب است که بدانيد خودروهاي الکتريکي نسبت به خودروهاي فسيلي از تکنولوژي ساده‌تري بهره مي‌برند و به همين دليل نيز هزينه‌هاي نگهداري آن‌ها پايين‌تر از خودروهاي فسيلي است اما همچنان به خاطر قيمت بالاي قطعات هزينه تمام‌شده محصول بيشتر از خودروهاي فسيلي است (چيزي در حدود 30000 دلار براي يک دستگاه).